DISCLAIMER

i-mens wenst de bezoeker van deze website op de hoogte te brengen van het volgende:

De op deze website getoonde informatie wordt door i-mens met zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd en/of aangevuld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. i-mens stelt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven. i-mens biedt de informatie aan zonder garantie of waarborg op correctheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Aan de gegevens vermeld op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de website verzendt.

i-mens kan wijzigingen aanbrengen of de website zelfs volledig stopzetten zonder voorafgaande mededeling.

i-mens is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of het niet goed functioneren van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door i-mens worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel i-mens uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

i-mens  hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de gebruiker. Bij het aanvragen van een dienstverlening of bij een sollicitatie worden enkel noodzakelijke persoonsgegevens opgevraagd. Wij bewaren die persoonlijke gegevens in bestanden en behandelen ze vertrouwelijk en met uiterste zorg, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.  Wij bieden daarbij de garantie dat deze gegevens niet aan derden worden doorgegeven. Elke persoon die is opgenomen in zo een bestand heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig te verbeteren.

De gebruiker die de op deze website aangeboden informatie raadpleegt, stemt ermee in alle risico’s verbonden aan het gebruik van het systeem op zich te nemen, met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een virus dat als gevolg van het raadplegen van het systeem zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Elk geschil met betrekking tot deze website is onderworpen aan het Belgisch recht.